Företaget

Foudila Ab - kontor

Oy Foudila Ab har under sin 38 åriga historia planerat och tillverkat maskiner och anläggningar för den mekaniska träförädlingsindustrin, allt från timmerhantering till hantering av färdigt virke. Dessutom planerar och tillverkar vi också spån- och flistransportörer, samt såller. Under åren har vi med inspiration från flera patenter specialiserat oss på enstycksmatning och virkesvändning, samt avstaplare med vacuum gripare. Naturligtvis planerar och tillverkar vi fortfarande också de övriga apparaterna. Den egna verkstaden och en yrkesskicklig personal har möjliggjort flexibla och snabba leveranser. Som bevis av vår sakkunnighet har vi sålt över 50 anläggningar också till stora maskinleverantörer i olika länder. Exporten utgör över hälften av vår omsättning.