Autofeeder


Autofeeder är avsedd för automatisk matning av enskilda bräder från ett paketet till produktionslinjen, med den önskvärda sidan uppåt vänd. Anläggningen består av en avstaplare med vakuumgripare, en enstycksmatare och en virkesvändare. Tillsamman bildar de en matare som kräver lite rum och som lämpar sig utmärkt också för hantering av korta stycken. Denhär anläggningen lämpar sig speciellt bra till pallfabriker.

 

Funktion

Brädpaket förflyttas till avstaplaren med truck. Efter kvittens flyttar maskinen ett skikt åt gången från paketet till en kedjetransportör med hjälp av en vakuumgripare. Kedjetransportören flyttar bräderna till enstycksmatare som matar bräderna vidare ett åt gången. Matningen sker alltid automatiskt vid behov. Efter mataren finns vändare/ickevändare med vankants identifiering. En bandtransportör för virket till exempel till en däckmaskin vankant neråt vänd.

Galleri

autofeeder1.jpeg autofeeder2.jpeg autofeeder3.jpeg


Klicka på bilden för större bild.

mera bilder...

Video

mera videos...