Bilder

Sorteringsställe efter hyveln

Patenterad virkesvändare och vraklucka

Matning till hyveln med hög effekt